علوم قرآنی 4(دلالت‌های قرآن کریم)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 238
قیمت (ریال) : 240000 ریال

چکیده کتاب

علوم قرآنی، دانشی است که دربارۀ شناخت قرآن و خصوصیات آن و مسائل متعلق به آن بحث می‌کند و مباحث گستردۀ آن از جهت فایده و آثار به دسته‌هایی تقسیم شده است. در علوم قرآنی (4) دسته­ای از آن مباحث تبیین می‌شوند که در صحت و اتقان فهم معنا و تفسیرقرآن نقش بسزایی دارند کتاب در پنج فصل تدوین شده است: در فصل نخست پس از مباحث مقدماتی (گسترۀ مباحث علوم قرآنی، جایگاه علوم قرآنی(4) و پیشینۀ آن)، منشأ دلالت الفاظ بر معانی، سیرۀ عقلا در استفاده از الفاظ و عبارات، زبان و روش قرآن در بیان مطالب، و انواع دلالت‌های قرآنی بیان شده است و در چهار فصل دیگر آن، با چهار مبحث از مباحث اصول فقه آشنا خواهیم شد که در فهم و تفسیر آیات قرآن تأثیر بسزایی دارند که عبارت‌‎اند از: مباحث عام و خاص و آثار تفسیری آن؛ مباحث مطلق و مقید و آثار تفسیری آن؛ مباحث مجمل و مبین و آثار تفسیری آن؛ مباحث منطوق و مفهوم و آثار تفسیری آن.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.