ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي3441395
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي16521395
3مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي28001393
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي26261393
5گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي34111392
6کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي14541392
7سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي21911390
8سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي19791390
9پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي805061383
10فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي919881379